Conot
Prvotna oprema CO NOT
_1. _Kemijski Inštitut _Mikroskop na atomsko silo, VEECO
_2. _Kemijski Inštitut _Mikroskop na atomsko silo, Agilent
_3. _Kemijski Inštitut _FE-SEM mikroskop SUPRA
_4. _Univerza v Novi _Gorici
_Rentgenske žarkovne linije za rentgensko _absorpcijsko spektrometrijo pri sinhrotronskih _laboratorijih ELETTRA v Trstu, HASYLAB v _Hamburgu (brezplačen dostop do merilne _opreme)
_5. _FKKT _GC-MS Agilent Technologies 7890A GC, 5975C _MSD
_6. _FKKT _Plinski kromatograf z ECD in FID detektorjem _HP 6890
_7. _FKKT _HPLC-MS /MS (Perkin Elmer Series 2000, _Applied Biosystems 3200 Q Trap)
_8. _FKKT in KI
_ICP-MS-LA, Agilent 7500 CE &CS - UP-213 _(skupaj s KI)
_9. _FKKT
_FTIR, Perkin Elmer 1000, IR spektrometer ADS _Labspec 5000
_10. _FKKT _FT-NIR-MidIR-IR Perkin Elmer GX z DRIFT NIR _celico
_11. _FKKT _FAAS-ETAAS Perkin Elmer, AAS spektrometer _Perkin Elmer AAnalyst 600
_12. _FKKT _Rentgenski praškovni difraktometer – _PANanlytical X'Pert PRO MPD
_13. _FKKT _FT-IR spektrometer – Perkin Elmer Spectrum _100
_14. _FKKT _UV/Vis spektrofotometer – Varian Cary 50 _CONC
_15. _Kemijski Inštitut _Bruker IFS 66/S FT-IR spektrometer (L02)
_16. _Kemijski Inštitut _Perkin Elmer Lambda 950 UV/VIS/NIR _spektrofotometer (L02)
_17. _Iskra TELA d.d. _Slana komora VNM 400l
_18. _Iskra TELA d.d. _merilna oprema (predvsem enodimenzionalne _meritve - letve)
_19. _Iskra TELA d.d. _Rentgenski merilec debeline galvanskih prevlek _FISCHERSCOP XDL
_20. _Iskra TELA d.d. _čista soba
_21. _Iskra TELA d.d. _oprema za fotolitografijo
_22. _Cinkarna Celje _X-ray difraktometer CubiX PRO (proiz. _PANalytica)
_23. _Cinkarna Celje _Določanje specifične površine materialov _AREAMAT (proiz. BRUKER)
_24. _Kemijski Inštitut _Diferenčni dinamični kalorimeter Pyris 1 _(Perkin Elmer) (L07)
_25. _Kemijski Inštitut _FTIR spektrometer Spectrum one (L07)
_26. _Kemijski Inštitut _Tekočinski kromatograf z ELS detektorjem _(L07)
_27. _Kemijski Inštitut _Določanje organskega ogljika (TOC) v tekočih _in trdnih vzorcih (katalizatorjih)(L13)
_28. _Kemijski Inštitut _Določanje specifične površine in kemisorpcije _trdnih vzorcev (katalizatorjev)(L13)
_29. _Kemijski Inštitut _Rentgenski praškovni difraktometer _PANalytical X'Pert PRO MPD
_30. _Kemijski Inštitut _Rentgenski praškovni difraktometer _PANalytical X'Pert PRO (HTK)
_31. _Kemijski Inštitut _300 MHz NMR spektrometer
_32. _Kemijski Inštitut _600 MHz NMR spektrometer
_33. _Inštitut Jožefa Stefana E2 _sistem z PEM gorivnimi celicami NEXA 1kW
_34. _Inštitut Jožefa Stefana E2 _metalidridni shranjevalnik
_35. _Inštitut Jožefa Stefana E2 _merilna oprema, drobna strojna oprema _(senzorji tlaka, pretoka, prisotnosti H2, zvezni in _on/off ventili, računalniška strojna in _programska oprema za izvajanje meritev)
_36. _Domel d.d. _Dinamometer Magtrol HD-715-8NA _(Laboratorij za merjenje momentnih _karakteristik)
_37. _Domel d.d. _Programsko orodje: Pulse (Laboratorij za _merjenje hrupa in vibracij)
_38. _Domel d.d. _Dinamometer Magtrol 2WB-115 (Laboratorij za _merjenje momentnih karakteristik)
_39. _Domel d.d. _Temperaturna šok komora (Klimatski _laboratorij)
_40. _Kemijski Inštitut _Suha komora Mbraun
_41. _FKKT in KI
_ICP-MS HP (Agilent) 4500 (skupaj s KI)
_42. _FKKT
_Kapilarna elektroforeza -Applied Biosystems, _270A-HT
_43. _FKKT
_Potenciostat/Galvanostat M283, M273, _polarografi, kulometer, EG&G PARC
_44. _FKKT _Ionski kromatograf-Dionex LC20
_45. _FKKT _Avtotitrator, Metrohm –Tinet; FIA sistem za FF _viskozimetrijo
_46. _FKKT _Spektrofotometer (PE, Varian Cary 50), _Kolorimeter Minolta, Luminometer, PAS
_47. _FKKT _Klimatska komora (Voetsch, 3X)
_48. _FKKT _Robotski sistem Zymark Prelude
_49. _FKKT _Modularni sistem za termično analizo – _Mettler, moduli: TGA/SDTA 851, HP DSC 827, _DSC 822, TG 50, DSC 20
_50. _FKKT _Modularni sistem za termično analizo – Perkin _Elmer, modula: TGA 7, DTA 7.
_51. _FKKT _HPLC kromatografa – Knauer
_52. _FKKT _FT-IR spektrometer – Perkin Elmer 2000
_53. _FKKT _UV/Vis/NIR spektrofotometer – Perkin Elmer _Lambda 19
_54. _FKKT _NMR Spektrometer Bruker Avance 300DPX
_55. _Kemijski Inštitut _Perkin Elmer System 2000 FT-IR in _Ramanski spektrometer (L02)

CO NOT omogoča, da opremo, ki je kupljena iz javnih sredstev, v času razpoložljivosti uporabljajo tudi zunanji uporabniki. Za več informacij in rezervacijo prosim pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali pokličite na 01/4760-414.

Uporaba opreme se evidentira na sedežu CO NOT.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map