Conot
ProjektiEUROLIS (project No. 314515)


is a collaborative small or medium scale focused research project funded by European Union and coordinated by the National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia.
Eurolis LogoThe project has started on 1st of October 2012 and it will run for 4 years. The aim of the project is development of an advanced and sustainable lithium sulphur (Li-S) battery for automotive use. Intense collaboration between 7 research organizations (universities and research institutes) and 4 industrial partners (3 large enterprises and 1 SME) will enable a fast progress from understanding to optimisation of Li-S cells. The potential commercial use of Li-S cell will be tested within three generations of Li-S batteries.

The project includes basic research on various levels which will help understand the mechanisms governing the Li-S cell in different electrochemical environments. The applied part of research will focus on optimisation and integration of materials into 18650 cells and cell testing for their appropriateness in the automotive applications.
EFFECTIVE, EFFICIENT, SMART

NASLOV PROJEKTA: EFFICIENT, EFFECTIVE, SMART / BOLJ UČINKOVITO, BOLJ EFEKTIVNO IN BOLJ INTELIGENTNO (Competence Region Renewable Energies and Sustainable Technologies)/(Pristojna regionalna obnovljiva energija in trajnostne tehnologije)

VODILNI PARTNER: Lakeside Science & Technology Park GmbH (Klagenfurt, AT)NAMEN PROJEKTA:

Konkurenčnost ene regije v globalnem okolju se določa v bistvu skozi stroške proizvodnje in kakovosti proizvedenega blaga in storitev. Stroški za plače na uro dela, za uro dela stroja, stroški surovin in energije so glavni parametri, na katere glede višine ne moremo vplivati poljubno. Toda stroški na proizvedeno enoto so vedno relevantni. Tudi v regijah z visoko ravnjo plač v mednarodni primerjavi je vsekakor možno, da se lahko proizvede in proda izdelek po konkurenčni ceni. Za to potrebna formula se glasi: bolj učinkovito, bolj efektivno in bolj inteligentno. Nanašajoč se na parameter „energija“ se zahtevajo optimizacijski ukrepi glede na način proizvodnje energije (obnovljive energije, sinergetska vezava sistemov), energetske zaloge (zalogovnik, gorivne celice itd.), razporeditev energije (smart grids), kakor tudi raba energije (smart production, smart metering – feed back, smart homes). Možnost efektivne in učinkovite uporabe energije sega od proizvajalca energije preko distributerja vse do porabnika. Cilj je celostna optimizacija sistema in postopka. Celostna optimizacija sistema in postopka zahteva povezovanje kompetenc, kakor tudi vidik z inter- in transdisciplinarne strani. Še posebej obetavna je uporaba t.i. prečnih tehnologij. Tukaj gre za tehnologije, katerih področja uporabe ni možno omejiti le na eno določeno industrijsko vejo, temveč so uporabne v vseh panogah informacijske in komunikacijske tehnologije, avtomatizacije, vedah o materialih, bio in nanotehnologiji itd.

Ciljne skupine so v prvi vrsti znanost in gospodarstvo. Znanost naj dobi možnost, da lahko raziskuje in se usmerja v cilje glede strateških tematik na področju energetske učinkovitosti, učinkovite uporabe energije in osnove za implementacijo inteligentnih tehnologij. To se naj odvija v čezmejni raziskovalni spojitvi, pri čemer se je treba ozirati na prihodnje potrebe gospodarstva.
S tem projektom si prizadevamo doseči cilj mreženja podjetij in raziskovalnih kompetenc ter njihovo mednarodno vključevanje z vizijo ustanovitve centra za energetsko raziskovanje, kateremu pomagajo najbistrejše glave iz regije ter podobnimi centri v Avstriji, Sloveniji in tudi mednarodno sodelovanje.

Da bi sektor podjetij lahko podpirali v najširšem smislu, se naj ustanovi medregionalna znanstvena struktura (kompetenčni center, mreža,…) na področju trajnostnih tehnologij (obnoljive energije, učinkovita uporaba energije). Tematska težišča so obnovljive energije, učinkovita uporaba energije, proizvodnja energije, razdelitev energije in inteligentne proizvodne tehnologije. Za vozlišče mreže na Koroškem se definira tema za dopolnitev k obstoječim ali načrtovanim ustanovam kompetence v Avstriji in Sloveniji. Metateme so optimizacija sistema in postopka, kakor tudi integrirane sistemske rešitve z ozirom na prečne tehnologije (IKT, avtomatizacija, tehnologije proizvodnje…).Zahtevajo inter- kakor tudi transdisciplinarni dostop. Tako se kooperacijski vidik s ciljem doseganja mednarodne opaznosti v izbranem težišču dodatno poudari.
GLAVNI OUTPUTI PROJEKTA:
  • Identifikacija raziskovalnega področja – vzpostavitev temeljne osnove za ustanovitev energetskega raziskovalnega centra.
  • Sestavljanje zasnove za ureditev centra za energetsko raziskovanje – nadregionalnega inovativnega prostora s partnerstvom in kooperacijo obeh regij – imenovanje pravnega subjekta za izvajanje raziskovalnih projektov.
  • Izdelava časovnega načrta pogajanj (road-map) za akvizicijo in začetek prvih raziskovalnih projektov (pilotni projekt) v definiranih raziskovalnih področjih.

 

 

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map