Conot
Inea d.o.o.
Podjetje INEA d.o.o je danes eno od vodilnih slovenskih podjetij na področju računalniškega vodenja proizvodnje. V svoji 21-letni zgodovini smo uspešno zaključili več kot 750 projektov za industrijo. INEA je članica Tehnološkega parka od njegove ustanovitve. INEA zagotavlja »state-of-the-art« rešitve na področju računalniškega vodenja procesov s stalnimi izboljšavami in neposredno uporabo znanja - v povezavi z Institutom Jožef Stefan (IJS) in Fakulteto za elektrotehniko (FE). Ta povezava nam omogoča koordiniranje raziskovalne, razvojne, izobraževalne in proizvodne politike. Daje nam vertikalno izmenjavo znanja in sposobnost reševanja kompleksnih problemov, delo na skupnih projektih, usposabljanje in pretok kadrov, združevanje kapacitet in delo v mešanih timih na konkretnih projektih.

Inea je nosilno podjetje v okviru tehnološke mreže »Tehnologije vodenja procesov« (TVP), ki je v okviru nove Strategije razvoja Slovenije in novega NRRP eno od prioritetnih področij razvoja za Slovenijo v naslednjem srednjeročnem obdobju, podprto s strani slovenske države. Področje delovanja mreže obsega procese, ki nastopajo v “poslovnih entitetah” ter problemske domene, na katerih delajo in jih tržijo udeleženci mreže v okviru svojih poslovnih ciljev. Pri tem zajema celotno piramido vodenja procesov v podjetju: procesni nivo, nadzorni nivo, proizvodni nivo.

INEA ima organizirano lastno raziskovalno skupino, registrirano pri ARRS (Šifra raziskovalne skupine iz Evidence ARRS - 0220). Raziskovalna skupina Inee ima več kot 20-letne izkušnje na raziskovalno-razvojnem delu in je realizirala že večje število uspešnih razvojnih projektov, ki so bili financirani tudi iz evropskih skladov (6OP, 7OP, strukturni skladi).

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map