Conot
Institut Jožefa Stefana
Leta 1946 je bil ustanovljen Fizikalni institut pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), vndar pa se za ustanovitev IJS šteje leto 1949, ko se Fizikalni institut preusmeri na raziskave, povezane z miroljubno uporabo jedrske energije. IJS sodeluje z mnogimi uglednimi institucijami po svetu, organizira mednarodne konference, sodeluje na mednarodnih razstavah. Poleg tega pa po najboljših močeh skrbi za mednarodno izmenjavo strokovnjakov.

Mnogi raziskovalni dosežki so bili deležni mednarodnih priznanj, veliko sodelavcev IJS pa je mednarodno priznanih znanstvenikov. IJS je tudi eden izmed soustanoviteljev mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, kjer se izobražujejo raziskovalci.  

ODSEK ZA SISTEME IN VODENJE

(vodja: prof. dr. Stanko Strmčnik)

Področje dela Odseka za sisteme in vodenje z Instituta 'Jožef Stefan' so  pretežno aplikativno raziskave in razvoj sistemov vodenja ter njihov prenos v industrijsko prakso. Odsek ima eno programsko skupino, ki skupaj šteje do 30 sodelavcev. Dejavnosti Odseka za sisteme in vodenje obsegajo analizo, vodenje ter optimizacijo različnih sistemov in procesov. V tem okviru raziskujemo in razvijamo:
-    nove metode in algoritme za avtomatsko vodenje,
-    postopki in programska orodja za podporo načrtovanju in gradnji sistemov za vodenje,
-    specialne merilne in regulacijske module,
-    ter gradimo celotne računalniško podprte sisteme za vodenje in nadzor strojev, naprav, oziroma industrijskih in drugih procesov.

V zadnjih letih je ena od pomembnih novih usmeritev odseka v raziskave, razvoj in izvedbo različnih sistemov z gorivnimi celicami, kjer trenutno v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in industrijskimi partnerji (Domel d.d., Inea d.d.) poteka več projektov.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map