Conot
Silkem, d.o.o.
Družba Silkem, d.o.o., je zrasla na osnovi 40-letnih izkušenj s proizvajanjem aluminijevega hidrata in različnih specialnih glinic v Kidričevem. Po opustitvi proizvodnje v rdečem delu bivše tovarne glinice leta 1991, smo na njenih temeljih z uspešnimi prilagoditvami in inovativnostjo razvili novo družbo - Silkem.
V 15. letih uresničevanja nove strateške poti, je družba razvila specializiran proizvodni program sintetičnih zeolitov, silikatov in specialnih glinic.

Velika prelomnica v poslovanju je bilo leto 2001, ko smo postali član skupine MAL. Strateška vključenost v vertikalno povezano skupino MAL z lastno surovinsko preskrbo predstavlja dobro osnovo za nadaljnji razvoj. Z aktivnim razvojnim delom in s tesnim sodelovanjem z najpomembnejšimi kupci načrtuje skupina MAL zavzetje pomembnega položaja na evropskem tržišču specializiranih aluminatnih proizvodov, pri čemer vloga družbe Silkem ne bo zanemarljiva.
Silkem trži svoje proizvode na več kot 40 nacionalnih tržiščih: deloma neposredno, deloma pa prek ozko specializiranih zastopnikov. Današnjo fleksibilnost in dinamično sposobnost prilagajanja pri zadovoljevanju kvalitetnih in logističnih potreb kupcev želimo ohraniti tudi v bodoče, tudi pri povečani proizvodnji močno razširjenega programa.

Na področju zagotavljanja kvalitete smo vpeljali standard ISO 9001 in tako tudi formalno potrdili svoja dolgoletna prizadevanja za oskrbo svojih kupcev s kakovostnimi proizvodi. Družba zaposluje 135 dobro usposobljenih delavcev, ki s svojim znanjem in z izkušnjami optimalno zadovoljujejo želje in potrebe svojih kupcev.

Dejavnost družbe Silkem je razdeljena na šest programskih področij:
-    sintetični zeoliti, namenjeni predvsem industriji pralnih sredstev in kemični industriji,
-    silikati, ki se uporabljajo v gradbeništvu, industriji pralnih sredstev, papirni ter kemični industriji,
-    granulati (granulirani sintetični zeoliti in silikati), ki so sestavni del pralnih sredstev, uporabljajo pa se tudi v kemični industriji,
-    kalcinirane glinice, ki so surovina za proizvodnjo ognjeodpornih materialov, uporabljajo pa se tudi v keramični industriji,
-    sintrane glinice, namenjene predvsem industriji ognjeodpornih materialov, uporabljajo pa se tudi v keramični, petrokemični in livarski industriji,
-    novi proizvodi, ki so končni proizvodi in polproizvodi, narejeni na osnovi materialov iz prejšnjih skupin.

kemijski inštitut institut jožefa stefana univerza v novi gorici domel, d.d. inea d.o.o. razvojni center za vodikove tehnologije - rcvt mebius d.o.o. termoelektrarna šoštanj holding slovenskih elektrarn, d.o.o. petrol d.d. silkem, d.o.o. fakulteta za strojništvo, univerza v ljubljani iskra tela d.d. cinkarna celje, d.d. Ljubljanska univerza Image Map